ငလ်င္ဒဏ္ေၾကာင့္ ယုိယြင္းပ်က္စီးသြားသည့္ ပုဂံေရွးေဟာင္းဘုရားပုထုိးေစတီမ်ား ျပဳျပင္မြမ္း ထိန္းသိမ္းရန္ သြားေရာက္လွဴဒါန္း

ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္အိမ္ရာဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဘဏ္၏ ပုဂံေဒသရွိ ငလ်င္ဒါဏ္ခံ ဘုရားမ်ားျပန္လည္ ျပဳျပင္မြမ္း မံေရးအတြက္ အလွဴေငြက်ပ္သိန္း (၃၀၀) လွဴဒါန္းျခင္းႏွင့္လုပ္အား ဒါနျပဳ ခရီး စဥ္ကို္ခြင့္ျပဳစီစဥ္ေပးပါ ေသာ ေဆာက္လုပ္ေရး ႏွင့္ အိမ္ရာဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဘဏ္၏ ဥကၠ႒ ဦးမင္းထိန္ ႏွင့္ ေငြေၾကးလွဴဒါန္းေပးပါေသာ ဘဏ္၏ဒါရိုက္ တာအဖြဲ႔၀င္မ်ားအား လည္းေကာင္း၊ အေသး စိတ္စီမံခန္႔ခြဲမႈ မ်ားႏွင့္ ကိုယ္တိုင္လိုက္ပါ လုပ္အားလွဴဒါန္းေပး ပါေသာ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးသာေဌးႏွင့္ ဇနီးေဒၚၾကည္ေလး တို႔အား လည္းေကာင္း၊ ဒါရိုက္တာ ေဒၚမာလာ၀င္း ဒါရိုက္တာဦးသက္တင္၀င္း အစုရွယ္ယာရွင္ မ်ားျဖစ္သည့္ ေဒၚသင္းသင္းႏွင့္ ေဒၚေရႊရည္၀င္း တို႔အားလည္း ေကာင္း၊ ခရီးစဥ္ အစအဆံုး စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးပါေသာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဒါ ရိုက္တာ ဦး၀င္းေဇာ္ အားလည္းေကာင္း၊ ခရီးစဥ္တြင္ကိုယ္တိုင္လိုက္ပါအုပ္ခ်ဳပ္စီမံေပးပါေသာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဒါရိုက္တာ ေဒၚျမင့္ျမင့္မူ အားလည္းေကာင္း၊ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဒါရိုက္တာမ်ား၊ အေထြေထြမန္ေနဂ်ာမ်ား၊ လိုက္ပါ၍ လုပ္အား ဒါနျပဳၾကေသာ ဘဏ္၀န္ထမ္း မ်ားႏွင့္ CHD ဘဏ္၏ Customer မ်ားအားလည္းေကာင္း အထူးပင္ေက်းဇူးတင္ရွိပါတယ္ရွင္ အလွဴဒါနအားလံုး၏ကုသိုလ္ေကာင္းမႈကို CHD ဘဏ္ႏွင့္ထပ္တူထပ္မွ်ရရွိပါေစရန္ အတြက္သာဓုေခၚဆိုႏိုင္ပါရန္ အသိေပးအပ္ပါတယ္ရွင္။

how can we help you?

Contact us at the Consulting WP office nearest to you or submit a business inquiry online.

see our gallery